خرید فایل(بررسی نظريه علم النفس ابوعلي سينا و بررسی قوای باطنی و نفس و حیات جاویدان)

بررسی نظريه علم النفس ابوعلي سينا و بررسی قوای باطنی و نفس و حیات جاویدان|30010209|hsu34031057|بررسی نظريه علم النفس ابوعلي سينا و بررسی قوای باطنی و نفس و حیات جاویدان
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی نظريه علم النفس ابوعلي سينا و بررسی قوای باطنی و نفس و حیات جاویدان آماده دریافت می باشد.

فهرست:نگاهي بر نظرية علم النفس ابن سينامعاني باطني اعمالحيات جاويدان خردكلامي از شيخ الرئيس باب قواي باطني قوة خيال و نفوسدليل مغايرت خيال با حس مشتركسخني در تجر‌ّد نفس ناطقه

نگاهي بر نظرية علم النفس ابن سيناابن‌سينا علم‌النفس را به عنوان شاخه‌اي از طبيعيات ، حكمت طبيعي مورد بررسي قرار مي‌دهد و عمدتاً در شرح و توصيف قواي نفس به آن مي‌پردازد. برعكس او ، ملاصدرا ، علم‌النفس را شعبه‌اي از الهيات مي‌داند و تا حد زيادي به نحوي بي‌سابقه در فلسفه اسلامي با مسأله حدوث نفس ، تكامل آن ، نشئات پس از موت و كمال غايي آن برخورد مي‌كند.معاني باطني اعمالوجوهي كه حكمت متعاليه را از علوم ديني و كلام متمايز مي‌كند از همه روشن‌تر و آشكارتر است. موضع حكمت متعاليه در قبال علوم ديني موضع پذيرش كامل و تأكيد مجدد بر تعاليم مأخوذ از آن است ، اما همواره سعي مي‌كند تا معاني باطني آنها را برملا كند. به عنوان مثال ، ملاصدرا در تفاسير قرآني خود كه سهم عمده‌اي در حكمت متعاليه دارند ، بر اصولي كه مفسران پيش از او در تفسير داشته‌اند مجدداً تصريح و تأكيد مي‌كند و در ضمن مشرب باطني و تأويلي مي‌كند و همچنين مشرب باطني و تأويلي خود را نيز بر آن مي‌افزايد. گر چه ملاصدرا در زمينه فقه و احكام الهي (شرع) تأليف مستقلي ندارد اما در موارد عديده ، همواره مي‌كوشد تا معاني باطني اين احكام را بر ملا سازد. اين امر به ويژه در مورد عبادات و مناسك مصداق دارد. ملاصدرا و پس از او بسياري از شاگردان بلا واسطه و مع‌الواسطه‌اش ، از ملا محسن فيض كاشاني و قاضي سعيد قمي گرفته تا حاج ملاهادي سبزواري ، مي‌كوشند تا معاني باطني اعمال و احكام و فرايض عبادي روزانه را تحت عنواني كه به «اسرار‌العبادات» معروف است تبيين نمايند. يكي از وجوه افتراق حكمت متعاليه در مقايسه با مشرب‌هاي فلسفه اسلامي پيش از آن و در اين مورد خاص ، تصوف اين است كه به معاني باطني اعمال و افعال عبادي اسلامي و جزئيات آن‌ها مي‌پردازد ، در حالي كه فيلسوفان اسلامي پيشين ، نظير ابن‌سينا ، به معناي عبادات به شكل عام تري عنايت داشتند.در مورد علم كلام ، ملاصدرا و همه اتباع او با آن كه در اين علم خبرگي دارند ، با شيوه‌ها و روش‌هاي موجود در آن به مخالفت برخاستند. حكمت متعاليه تمامي مسايلي را كه كلام بدان‌ها مي‌پردازد زير چتر خود مي‌گيرد و از اين جهت به كلام مي‌ماند؛ اين در حالي است كه فيلسوفان مسلمان متقدم بر صدرا اصلاً به برخي از مسايل ديني و الاهياتي مربوط به كلام نپرداختند.حيات جاويدان خرداگر بخواهيم حكمت متعاليه را به طور خلاصه تعريف كنيم بايد بگوييم اين حكمت ديدگاهي جديد در حيات عقلاني مسلمانان است كه تقريباً تمامي مكاتب فكري اسلامي پيشين را به نحوي متلائم در خود جمع آورده است. در اين مكتب اصول و عقايدي و حياتي ، حقايقي كه از طريق بينش روحاني و اشراقي فراچنگ مي‌آيند و ابعاد مستحكم و دقيق منطق و استدلال عقلاني در يك كل واحد با هم تلفيق شده‌اند. حكمت متعاليه نظريه‌اي است كه فهم كامل و دقيق آن فقط در صورت وقوف و آگاهي نسبت به مكاتب فكري پيش از آن امكان پذير است.مطالب دیگر:
🔍پدافند غیر عامل - شبکه های PAP🔍جزوه درس دینامیک 1🔍جزوه دینامیک 2 دانشگاه امیر کبیر🔍پاورپوینت شناسایی و بررسی اثرات دارویی علف چای🔍پاورپوینت کشت ارگانیک بابونه🔍کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها🔍کنترل بیولوژیکی توسط عوامل مفید مانند زنبور (Habro brakon hebetor)🔍پاورپوینت کارآموزی دانه های روغنی (سویا و ذرت)🔍جزوه دینامیک دانشگاه تهران🔍پاورپوینت کارآموزی دام پروری🔍پاورپوینت گزارشکار درس عملیات کشاورزی (گلرنگ)🔍پاورپوینت طرح توجیهی تولید مداد روزنامه ای🔍پاورپوینت طرح تولید تلفن رومیزی🔍پاورپوینت شی گرایی🔍پاورپوینت غنی سازی گاز ‍Co2 و تاثیرات آن بر روی فرآیندهای زیستی گیاه🔍پاورپوینت فاکتورهای همانند سازی و DNA پلیمرازها در پروکاریوت و یوکاریوت🔍پاورپوینت کاربردهای روزانه ابزار دقیق و کنترل کننده های انرژی و سوخت🔍آموزش تصویری طراحی لوگو🔍دانلود پاورپوینت حفاظت در برابر انواع خطرات ، مدیریت مرمت🔍دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ارزیابی عملكرد و تعالی سازمانی🔍دانلود پاورپوینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری🔍دانلود پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی (شیوه اداره کلاس های عملی)🔍دانلود پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها🔍دانلود پاورپوینت کالایی شدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا🔍دانلود تحقیق ابداع كلیدهای جیوه ای