خرید فایل(بررسي توسعه اقتصادي و مکاتب و نظريه هاي آن و بررسي ارتباط جمعيت با توسعه رشد اقتصادي)

بررسي توسعه اقتصادي و مکاتب و نظريه هاي آن و بررسي ارتباط جمعيت با توسعه رشد اقتصادي|30012395|hsu34031057|بررسي توسعه اقتصادي و مکاتب و نظريه هاي آن و بررسي ارتباط جمعيت با توسعه رشد اقتصادي
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسي توسعه اقتصادي و مکاتب و نظريه هاي آن و بررسي ارتباط جمعيت با توسعه رشد اقتصادي آماده دریافت می باشد.مقدمهاز ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, کيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان کشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها کشور آسيايي که تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابي فکري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شکوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, کشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نکرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حرکت‌هاي مقطعي و موردي در اين کشورها صورت گرفت اما از آنجاييکه با کليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب کافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميرکبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است.مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در کشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين کشورها توام با تصاحب بازار کشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني کوتاه, شکاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از کشورها در جهان شکل گيرد: کشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و کشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).توسعه اقتصادي چيستبايد ببن دو مفهوم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي کمي است در حاليکه توسعه اقتصادي, مفهومي کيفي است. رشد اقتصادي به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (کشور) در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يک سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود که بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهيزات و کالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن کسر نمود .منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بکارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي کار), افزايش کارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بکارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.توسعه اقتصادي عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيکي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد کمي توليد حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد کرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت ترکيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌کند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يک بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلکه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي کيفي است (برخلاف رشد اقتصادي که کاملاً کمي است) که هيچ محدوديتي ندارد .توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد:• افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌کني فقر)• ايجاد اشتغال, که هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در کشورهاي پيشرفته و کشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در کشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امکانات مردم است در حاليکه در کشورهاي عقب‌مانده , بيشتر ريشه‌کني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.مطالب دیگر:
دانلود تحقیق در موردپايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت تکنولوژیدانلود تحقیق در موردپايش و ارزشيابی برنامه EPIدانلود تحقیق در موردپخت و پزصحيحدانلود تحقیق در موردپدافند غير عاملدانلود تحقیق در موردپردازش تصويردانلود تحقیق در موردپردازش تصویر به روش هیستوگرامدانلود تحقیق در موردپردازنده های DSPو امکان سنجی یک سامانه حداقلی جهت کار با آنهادانلود تحقیق در موردپرزنته نهايي دانشدانلود تحقیق در موردپرستاري کودکان (کودک سالم)دانلود تحقیق در موردپرستاری در شکستگی هادانلود تحقیق در موردپروار بندی گوسالهدانلود تحقیق در موردپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيستدانلود تحقیق در موردپروتکل مصرف مواد گندزدا و روش های استفاده از آن در محیط های بیمارستانیدانلود تحقیق در موردپرورش تاکهای انگور برای چیله -Iدانلود تحقیق در موردپرورش كرم ابريشمدانلود تحقیق در موردپروپوزالدانلود تحقیق در موردپروژه احداث كارخانه آسفالت وسنگ شكندانلود تحقیق در موردپروژه درس تکنیک خلا(sem)دانلود تحقیق در موردپروژه درس تکنیک خلادانلود تحقیق در موردپزشکی واحد پزشکی تهراندانلود تحقیق در موردپول و بانکداریدانلود تحقیق در موردپيش طرح الگوي اسلامي-ايراني پيشرفتدانلود تحقیق در موردپژوهش مشکلات کنونی پژوهش و پیامدهای آندانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتالدانلود تحقیق در موردپیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در نظام ارایه خدمات بهداشتی بر اساس برنامه ایراپن