خرید فایل(تحقیق توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ)

تحقیق توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ|34013484|hsu34031057|نیروهای الكتریكی و مغناطیسی,,میدانهای الكترومغناطیسی,,امواج الكترومغناطیسی,,كشف اثر فوتوالكتریك,,مكانیك كوانتومی,,اصل CPH
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تحقیق توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ آماده دریافت می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ،

در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه

نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي

ميدان هاي الكترومغناطيسي

امواج الكترومغناطيسي

شدت موج الكترومغناطيسي

كشف اثر فوتوالكتريك

نارسايي الكترومغناطيس كلاسيك در توجيه اثر فوتوالكتريك

مكانيك كوانتومي

توجيه كوانتومي پديده فوتوالكتريك توسط انيشتين

اثر كامپتون

اثر موسبوئر

نظريه سي. پي. اچ. ساختمان فوتون

اصل CPH

Principle of CPH
از توليد زوج تا
اتحاد الكترومغناطيس-گرانش

ماده و پاد ماده

بررسي فرآيند توليد و واپاشي زوج

توليد امواج الكترومغناطيسي

تأثير گرانش بر انرژي الكترومغناطيسي

نگاهي نوين به شواهد تجربي

قضيه كار و انرژي و تابش الكترومغناطيسي

تغيير ميدان الكتريكي و مغناطيسي فوتون

بار الكتريكي و نيروي الكتريكي

زير كوانتوم كرومودايناميك

Sub Quantum Chromo dynamics SQCD

برهمكنش الكترومغناطيسى

كواركها

Quarks

گلوئون و بار- رنگ

مقادير منفي تابع بتا

شواهد تجربي

زير كوانتوم كرومودايناميك

Sub Quantum Chromo dynamics

امواج الكترومغناطيس، بار- رنگ و مغناطيس- رنگ

Electromagnetic waves and color charge/magnet

بار-رنگ و مغناطيس-رنگ

گرانش Gravity

معادله بار- رنگ و مغناطيس- رنگ

يك ذره باردار چگونه امواج الكترومغناطيسي منتشر مي كند؟

آلفاي گرانش

فضا- زمان چگونه انرژي توليد مي كند؟


مقدمه تحقیق:

در اين نوشته، هدف اصلي توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ است. نخستين برخورد ها با اثر فوتوالكتريك، از ديدگاه الكترومغناطيس كلاسيك صورت گرفت كه توانايي توجيه آن را نداشت. سپس انيشتين اين پديده را با توجه به ديدگاه كوانتومي توجيه كرد. بنابراين نخست ميدان ها و امواج الكترومغناطيسي كلاسيك را به طور فشرده بيان كرده، آن گاه با ذكر نارسايي آن به تشريح پديده فوتوالكتريك از ديدگاه انيشتين مي پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالكتريك، اثر كامپتون و توليد و واپاشي زوج ماده- پاد ماده را با توجه به نظريه سي. پي. اچ. بررسي خواهم كرد و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نيروهاي الكترومغناطيس و گرانش را نتيجه گيري كنيم.


مطالب دیگر:
🔍تحقیق تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري🔍تحقیق تشكيل هسته تحول ساختار نظام اداري ايران🔍تحقیق نگاهی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی🔍تحقیق سازمان اپك🔍تحقیق نظام اداري ايران🔍تحقیق ريشه هاي تحول گريزي در نظام اداري ايران🔍تحقیق مفهوم دولت الکترونيکي🔍تحقیق دولت الكترونيك براى دستيابى به اهداف🔍تحقیق مدل هاي پياده سازي دولت الكترونيك🔍تحقیق موضع جمهوری اسلامی ایران در مسئله غنی سازی اورانیوم🔍تحقیق هویدا🔍تحقیق آبا ابان، سیاستمدار یهودی🔍تحقیق نظام اداري اقتصادي جنوب شرق آسيا🔍تحقیق ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌🔍تحقیق نخست وزير فلسطين🔍تحقیق جان نگروپونت🔍تحقیق دولت🔍تحقیق آسیب شناسی اجتماعی زنان (فرار دختران از خانه)🔍تحقیق تاثير موسيقي بر مغز انسان🔍تحقیق بررسي عشق در جامعه امروزي🔍پاورپوینت بي خواب🔍تحقیق جرم🔍تحقیق رموز ازدواج موفق🔍تحقیق روان شناسي شخصيت فرهنگي چيست؟🔍تحقیق آدولف هیتلر