خرید فایل(كاربرد تئوري مجموعه هاي راف در نظريه تصميم گيري)

كاربرد تئوري مجموعه هاي راف در نظريه تصميم گيري|50081285|hsu34031057|داده كاوي,راف,داده,تصمیم گیری,سيستم هاي اطلاعاتي,بازيابي اطلاعات
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان كاربرد تئوري مجموعه هاي راف در نظريه تصميم گيري آماده دریافت می باشد.

تحقیق در این مقاله موضوعات مجموعه هاي راف،سيستم هاي اطلاعاتي ،كاهش داده ها ،ويژگيهاي تصميم ، ويژگيهاي موقعيت


در اين مقاله، مفاهيم اوليه و زمينه هاي تئوري و كاربردي مجموعه هاي راف در استخراج دانش(معرفت) و داده كاوي و
كاربردهاي عملي و واقعي آن در زمينه هاي مختلف مهندسي و علوم ديگر معرفي شد.همچنين به صورت مختصر تئوري
مجموعه هاي راف در تحليل قواعد اگر.......آنگاه..........همراه با ذكر مثال بيان شد كه مي توان مباحث تئوري بيشتر را درباره
مجموعه هاي راف در منابع موجود يافت. با توجه به كارهاي انجام شده درباره مجموعه هاي راف مي توان نتيجه گرفت كه اين
تئوري يك ابزار قدرتمند در بازيابي اطلاعات ،داده كاوي[ 15 ]،تقليل(كاستن) داده هاي زائد از پايگاه داده ها مي باشد.مطالب دیگر:
تحقیق جادهجزئیات اجرایی ساختمان های بتنیجلوه‌های رازپردازی (سوررئالیسم)کارآموزی جوشكاریچالز جنكزچالشهای مسكن و تراكم ساختمانیچالشهای مدریتی خاکچگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیمپژوهش حریق در ساختمانحل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های Pحل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعالحمام قدیمی سنندج - مصورحمل و نقل عمومیتحقیق خاتم سازیتحقیق خاکخاک و مکانیک خاکتحقیق خاكریزیخرابیهای آسفالتی پژوهش درس روسازی راهتحقیق خرپاهاخوردگی در دیگ بخارخوردگی عامل تخریب فلزاتگزارش كار آزمایشگاه دانه بندی مكانیكی خاكدر جستجوی معماری بومیدوربین نقشه برداریراه سازی و پل سازی